'Αρθρο 5A: (Δικαίωμα στην πληροφόρηση)

Αρθρο 5A: (Δικαίωμα στην πληροφόρηση)
1. Καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση, όπως νόμος ορίζει. Περιορισμοί στο δικαίωμα αυτό είναι δυνατόν να επιβληθούν με νόμο μόνο εφόσον είναι απολύτως αναγκαίοι και δικαιολογούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας, καταπολέμησης του εγκλήματος ή προστασίας δικαιωμάτων και συμφερόντων τρίτων.
2. Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19.

Translate

ΕΛΛΑΣ...!!!

Συντεταγμένες: 39 00 Β, 22 00 Α

Η Ελλάδα βρίσκεται στο ΝΑ άκρο της Ευρώπης και έχει επιφάνεια 131.957 τ.χλμ. (ακτογραμμή: 13.676 χλμ. 1226 χλμ χερσαίων συνόρων) και πληθυσμό:

10.787.690 μόνιμοι κάτοικοι,εκ των οποίων:

5.303.690 άρρενες (49,2%) και 5.484.000 θήλεις (50,8%).

Ψηλότερο όρος: Όλυμπος, 2.917 μ

Πρωτεύουσα είναι η Αθήνα.Η τοπική ώρα είναι GMT +2 ώρες.

Κλιμα: Η Ελλάδα έχει μεσογειακό κλίμα με μεγάλη ηλιοφάνεια, ήπιες θερμοκρασίες και περιορισμένες βροχοπτώσεις.

Γενικες Πληροφοριες:

Πολίτευμα: Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία

Πρόεδρος της Δημοκρατίας: Προκόπης Παυλόπουλος (από 13 Μαρτ 2015)

Πρωθυπουργός: Aλέξης Τσίπρας (από 20 Σεπτεμβρίου 2015)

Υπουργός Εθνικής Άμυνας: Πάνος Καμένος (από 20 Σεπτεμβρίου 2015)

Βουλή: 300 βουλευτές που εκλέγονται κάθε 4 χρόνια

Νόμισμα: Ευρώ (340,75 δρχ.) (από 01.01.2002)

Μητρός τε και πατρός και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερον εστίν η πατρίς και σεμνότερον και αγιώτερον και εν μείζονι μοίρα και παρά θεοίς και παρ' ανθρώποις τοις νουν έχουσιν...!!! ▒▓▀Ε▄▀▄Λ▀▄▀Λ▄▀Α▄Σ▀▄▒░...!!!

Παρασκευή, 25 Δεκεμβρίου 2015

0 Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις.Άρθρο 8-Άρθρο 9-Άρθρο 10-Άρθρο 11

Άρθρο 8 Κληρονοµικό δικαίωµα
 Ως προς το κληρονοµικό δικαίωµα των µερών του συµφώνου εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Α- στικού Κώδικα που αφορούν τους συζύγους. Κατά την κατάρτιση του Συµφώνου το κάθε µέρος µπορεί να πα- ραιτηθεί από το δικαίωµά του στη νόµιµη µοίρα.
 Άρθρο 9 Τεκµήριο πατρότητας
 Το τέκνο που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του συµφώ- νου συµβίωσης ή µέσα σε τριακόσιες (300) ηµέρες από τη λύση ή την ακύρωση του Συµφώνου, τεκµαίρεται ότι έχει πατέρα τον άνδρα µε τον οποίο η µητέρα κατάρτισε το Σύµφωνο. Το τεκµήριο ανατρέπεται µε αµετάκλητη δι- καστική απόφαση. Τα άρθρα 1466 επ. ΑΚ, καθώς και τα άρθρα 614 επ. ΚΠολΔ, εφαρµόζονται αναλόγως.
 Άρθρο 10 Επώνυµο τέκνων 
Το τέκνο που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του συµφώ- νου συµβίωσης ή µέσα σε τριακόσιες (300) ηµέρες από τη λύση ή την ακύρωση του συµφώνου, φέρει το επώνυ- µο που επέλεξαν οι γονείς του µε κοινή και αµετάκλητη δήλωσή τους, που περιέχεται στο σύµφωνο ή σε µεταγε- νέστερο συµβολαιογραφικό έγγραφο πριν από τη γέννηση του πρώτου τέκνου. Το επώνυµο που επιλέγεται είναι κοινό για όλα τα τέκνα και είναι υποχρεωτικά το επώνυ- µο του ενός από τους γονείς ή συνδυασµός των επωνύµων τους. Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να περιλαµβά- νει περισσότερα από δύο επώνυµα. Αν η δήλωση παρα- λειφθεί, το τέκνο θα έχει σύνθετο επώνυµο, αποτελού- µενο από το επώνυµο και των δύο γονέων του. Πρώτο τίθεται το επώνυµο µε αρχικό που προηγείται στο αλφάβη- το. Αν το επώνυµο του ενός ή και των δύο γονέων είναι σύνθετο, το επώνυµο του τέκνου θα σχηµατιστεί µε το πρώτο από τα δύο επώνυµα. 
Άρθρο 11 Γονική µέριµνα 
1. Η γονική µέριµνα του τέκνου που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του συµφώνου συµβίωσης ή µέσα σε τριακό- σιες (300) ηµέρες από τη λύση ή την ακύρωση του συµ- φώνου, ανήκει στους δύο γονείς και ασκείται από κοι- νού. Οι διατάξεις του ΑΚ για τη γονική µέριµνα των τέ- κνων που κατάγονται από γάµο εφαρµόζονται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή. 2. Αν το σύµφωνο συµβίωσης λυθεί ή ακυρωθεί, για την άσκηση της γονικής µέριµνας εφαρµόζεται αναλό- γως το άρθρο 1513 ΑΚ.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΝΑ΄, 22 Δεκεµβρίου 2015, Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:
Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις


μην πεις ΔΕΝ ΗΞΕΡΑ...!!!

Add To Facebook Add To Twitter Add To Yahoo Add To Reddit Fav This With Technorati Add To Del.icio.us Digg This Stumble This

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

αναζητηση στο ιστολογιο

Free GREECE Cursors at www.totallyfreecursors.com