'Αρθρο 5A: (Δικαίωμα στην πληροφόρηση)

Αρθρο 5A: (Δικαίωμα στην πληροφόρηση)
1. Καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση, όπως νόμος ορίζει. Περιορισμοί στο δικαίωμα αυτό είναι δυνατόν να επιβληθούν με νόμο μόνο εφόσον είναι απολύτως αναγκαίοι και δικαιολογούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας, καταπολέμησης του εγκλήματος ή προστασίας δικαιωμάτων και συμφερόντων τρίτων.
2. Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19.

Translate

ΕΛΛΑΣ...!!!

Συντεταγμένες: 39 00 Β, 22 00 Α

Η Ελλάδα βρίσκεται στο ΝΑ άκρο της Ευρώπης και έχει επιφάνεια 131.957 τ.χλμ. (ακτογραμμή: 13.676 χλμ. 1226 χλμ χερσαίων συνόρων) και πληθυσμό:

10.787.690 μόνιμοι κάτοικοι,εκ των οποίων:

5.303.690 άρρενες (49,2%) και 5.484.000 θήλεις (50,8%).

Ψηλότερο όρος: Όλυμπος, 2.917 μ

Πρωτεύουσα είναι η Αθήνα.Η τοπική ώρα είναι GMT +2 ώρες.

Κλιμα: Η Ελλάδα έχει μεσογειακό κλίμα με μεγάλη ηλιοφάνεια, ήπιες θερμοκρασίες και περιορισμένες βροχοπτώσεις.

Γενικες Πληροφοριες:

Πολίτευμα: Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία

Πρόεδρος της Δημοκρατίας: Προκόπης Παυλόπουλος (από 13 Μαρτ 2015)

Πρωθυπουργός: Aλέξης Τσίπρας (από 20 Σεπτεμβρίου 2015)

Υπουργός Εθνικής Άμυνας: Πάνος Καμένος (από 20 Σεπτεμβρίου 2015)

Βουλή: 300 βουλευτές που εκλέγονται κάθε 4 χρόνια

Νόμισμα: Ευρώ (340,75 δρχ.) (από 01.01.2002)

Μητρός τε και πατρός και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερον εστίν η πατρίς και σεμνότερον και αγιώτερον και εν μείζονι μοίρα και παρά θεοίς και παρ' ανθρώποις τοις νουν έχουσιν...!!! ▒▓▀Ε▄▀▄Λ▀▄▀Λ▄▀Α▄Σ▀▄▒░...!!!

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2015

0 Δελφικά Παραγγέλματα Σοφών...!!!

Διαθήκη των προγόνων μας *ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΕΙΣ ΒΙΟΝ* είναι τα παρακάτω παραγγέλματα ,πολύτιμη κληρονομιά για τις επερχόμενες γενεές .

Αριθμούνται σε 145 και αποτελούνται από 2 εως 5 λέξεις εμποτισμένες με σοφία . Οι σοφοί που τα παρέδωσαν είναι οι Θαλής ο Μιλήσιος, Πιττακός ο Μυτιληναίος, Βίας ο Πρηνεύς, Σόλων ο Αθηναίος, Κλεόβουλος ο Ρόδιος, Περίανδρος ο Κορίνθιος, Χίλων ο Λακεδαιμόνιος και ήσαν χαραγμένα στους Δελφούς , στον πρόσθιο τοίχο του Πρόναου ή επί των παραστάδων της πύλης του μεγάλου ναού ή επί του υπέρθυρου ή επί των πολλών στηλών, που είχαν τοποθετηθεί στις πλευρές του ναού περιμετρικά .
Επιπλέον 2 παραγγέλματα βρεθήκαν στον πρόναο του Ναού του Απόλλωνος στους Δελφούς (*ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ* και *ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ* , εκατέρωθεν του ιερού γράμματος *Ε*) .
Αποτέλεσμα εικόνας για μαντειο δελφων


Νόμω πείθου ( Να πειθαρχείς στο Νόμο)

Θεούς σέβου (Να σέβεσαι τους θεούς)


Γονείς αίδου (Να σέβεσαι τους γονείς σου)


Ηττώ υπέρ δικαίου (Να καταβάλεσαι για το δίκαιο)


Γνώθι μαθών (Γνώρισε αφού μάθεις)


Ακούσας νόει (Κατανόησε αφού ακούσεις)


Σαυτόν ίσθι (Γνώρισε τον εαυτό σου)


Εστίαν τίμα (Να τιμάς την εστία σου)


Άρχε σεαυτού (Να κυριαρχείς τον εαυτό σου)


Φίλους βοήθε (Να βοηθάς τους φίλους)


Θυμού κράτε (Να συγκρατείς το θυμό σου)


Όρκω μη χρω (Να μην ορκίζεσαι)


Φιλίαν αγάπα (Να αγαπάς τη φιλία)


Παιδείας αντέχου (Να προσηλώνεσαι στην εκπαίδευσή σου)


Σοφίαν ζήτει (Να αναζητάς τη σοφία)


Ψέγε μηδένα (Να μην κατηγορείς κανένα)


Επαίνει αρετήν (Να επαινείς την αρετή)


Πράττε δίκαια (Να πράττεις δίκαια)


Φίλοις ευνόει (Να ευνοείς τους φίλους)


Εχθρούς αμύνου (Να προφυλάσσεσαι από τους εχθρούς)


Ευγένειαν άσκει (Να είσαι ευγενής)


Κακίας απέχου (Να απέχεις από την κακία)


Εύφημος ίσθι (Να έχεις καλή φήμη)


Άκουε πάντα (Να ακούς τα πάντα)


Μηδέν άγαν (Να μην υπερβάλλεις)


Χρόνου φείδου (Να μη σπαταλάς το χρόνο)


Ύβριν μίσει (Να μισείς την ύβρη)


Ικέτας αίδου (Να σέβεσαι τους ικέτες)


Υιούς παίδευε ( Να εκπαιδεύεις τους γιους σου)

Έχων χαρίζου (Όταν έχεις, να χαρίζεις)


Δόλον φοβού (Να φοβάσαι το δόλο)Ευλόγει πάντας (Να λες καλά λόγια για όλους)


Φιλόσοφος γίνου (Να γίνεις φιλόσοφος)


Όσια κρίνε (Να κρίνεις τα όσια)


Γνους πράττε (Να πράττεις με επίγνωση)


Φόνου απέχου ( Να μη φονεύεις)


Σοφοίς χρω (Να συναναστρέφεσαι με σοφούς)


Ήθος δοκίμαζε (Να επιδοκιμάζεις το ήθος)


Υφορώ μηδένα (Να μην είσαι καχύποπτος)


Τέχνη χρω (Να ασκείς την Τέχνη)


Ευεργεσίας τίμα (Να τιμάς τις ευεργεσίες)


Φθόνει μηδενί (Να μη φθονείς κανένα)


Ελπίδα αίνει ( Να δοξάζεις την ελπίδα)


Διαβολήν μίσει (Να μισείς τη διαβολή)


Δικαίως κτω. (Να αποκτάς δίκαια)


Αγαθούς τίμα ( Να τιμάς τους αγαθούς)


Αισχύνην σέβου ( Να σέβεσαι την εντροπή)


Ευτυχίαν εύχου (Να εύχεσαι ευτυχία)


Εργάσου κτητά (Να κοπιάζεις για πράγματα άξια κτήσης)


Έριν μίσει ( Να μισείς την έριδα)


Όνειδος έχθαιρε (Να εχθρεύεσαι τον χλευασμό)


Γλώσσαν ίσχε (Να συγκρατείς τη γλώσσα σου)


Έπου θεώ (Ακολούθα τον θεό)


Ύβριν 
αμύνου (Να προφυλάσσεσαι από την ύβρη)

Κρίνε δίκαια (Να κρίνεις δίκαια)

Λέγε ειδώς (Να λες γνωρίζοντας)


Βίας μη έχου (Να μην έχεις βία)


Ομίλει πράως (Να ομιλείς με πραότητα)


Φιλοφρόνει πάσιν (Να είσαι φιλικός με όλους)


Γλώττης άρχε (Να κυριαρχείς τη γλώσσα σου)


Σεαυτόν ευ ποίει (Να ευεργετείς τον εαυτό σου)


Ευπροσήγορος γίνου ( Να είσαι ευπροσήγορος)


Αποκρίνου εν καιρώ ( Να αποκρίνεσαι στον κατάλληλο καιρό)


Πόνει μετά δικαίου (Να κοπιάζεις δίκαια)


Πράττε αμετανοήτως (Να πράττεις με σιγουριά)


Αμαρτάνων μετανόει (Όταν σφάλλεις, να μετανοείς)


Οφθαλμού κράτει (Να κυριαρχείς των οφθαλμών σου)


Βουλεύου χρήσιμα (Να σκέπτεσαι τα χρήσιμα)


Φιλίαν φύλασσε (Να φυλάττεις τη φιλία)


Ευγνώμων γίνου (Να είσαι ευγνώμων)


Ομόνοιαν δίωκε (Να επιδιώκεις την ομόνοια)


Άρρητα μη λέγε ( Να μην λες τα άρρητα)


Έχθρας διάλυε (Να διαλύεις τις έχθρες)


Γήρας προσδέχου ( Να αποδέχεσαι το γήρας)


Επί ρώμη μη καυχώ (Να μην καυχιέσαι για τη δύναμή σου)


Ευφημίαν άσκει (Να επιδιώκεις καλή φήμη)


Απέχθειαν φεύγε (Να αποφεύγεις την απέχθεια)


Πλούτει δικαίως. (Να πλουτίζεις δίκαια)


Κακίαν μίσει. (Να μισείς την κακία)


Μανθάνων μη κάμνε (Να μην κουράζεσαι να μαθαίνεις)


Ους τρέφεις αγάπα ( Να αγαπάς αυτούς που τρέφεις)


Απόντι μη μάχου (Να μην μάχεσαι αυτόν που είναι απών)


Πρεσβύτερον αιδού (Να σέβεσαι τους μεγαλύτερους)


Νεώτερον δίδασκε (Να διδάσκεις τους νεότερους)


Πλούτω απόστει (Να αποστασιοποιείσαι από τον πλούτο)


Σεαυτόν αιδού (Να σέβεσαι τον εαυτό σου)


Μη άρχε υβρίζων (Να μην κυριαρχείς με αλαζονεία)


Προγόνους στεφάνου ( Να στεφανώνεις τους προγόνους σου)


Θνήσκε υπέρ πατρίδος (Να πεθάνεις για την πατρίδα σου)


Επί νεκρώ μη γέλα ( Να μην περιγελάς τους νεκρούς)


Ατυχούντι συνάχθου (Να συμπάσχεις με το δυστυχή)


Τύχη μη πίστευε (Να μην πιστεύεις την τύχη)


Τελεύτα άλυπος (Να πεθαίνεις χωρίς λύπη)


Add To Facebook Add To Twitter Add To Yahoo Add To Reddit Fav This With Technorati Add To Del.icio.us Digg This Stumble This

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

αναζητηση στο ιστολογιο

Free GREECE Cursors at www.totallyfreecursors.com